C. Steenvoorden
P.O. Box 17
2180 AA Hillegom
Phone +31(0)252 520 350
Fax +31(0)252 523 430

Ontvangst en Kwaliteitscontrole

Gedurende de seizoenen leveren de producenten hun partijen af. De aangekochte bollen en knollen krijgen vervolgens een uitgebreide uit- en inwendige controle. Vakkundige keurmeesters controleren met name op visueel zichtbare ziektes en kwaliteitseisen. De deskundigheid van de keurmeesters is een essentieel belang voor het verdere proces en ligt daarom op een hoog niveau. Een kwalitatieve hoog product is de start van een succesvolle bloementeelt. Om er voor te zorgen dat de bollen gedurende het hele proces traceerbaar zijn worden alle partijen voorzien van een lotnummer.